Karta Stałego klienta

Regulamin – Karta Stałego Klienta

  1. Rabaty przysługujące na Kartę Stałego Klienta  nie kumulują się z innymi promocjami.
  2. Karta Stałego Klienta  wydawana jest  klientom, którzy są naszymi gośćmi minimum po raz drugi.
  3. Wydawane są 3 rodzaje karty:
  •  po przekroczeniu 2000 zł (przy łącznej sumie rezerwacji), klient otrzymuje SREBRNĄ KARTĘ, która uprawnia do 5% rabatu na pobyt oraz usługi.
  •  po przekroczeniu 5000 zł (przy łącznej sumie rezerwacji), klient otrzymuje ZŁOTĄ KARTĘ, która uprawnia do 10% rabatu na pobyt oraz usługi

4.  Karta  „złota” przyznawana jest przy wcześniejszym zwrocie karty „srebrnej” (w przypadku jej posiadania).

5.  Każda karta przypisana jest do klienta indywidualnego i tylko on może z niej korzystać.

6.  Rabat przyznawany jest tylko na rezerwacje dokonywane za pomocą naszej strony internetowej lub telefonicznie.

7.  Aby otrzymać rabat na dodatkowe usługi, wymagane jest okazanie karty przed wystawieniem rachunku.